Boumaboulevard

Cross-overs

Cross-overs komen tot uiting in mooie initiatieven zoals de studenten van ICT die een telefooncentrale bouwen voor docenten van administratieve opleidingen of de cross-over tussen de opleidingen Interieur en Hout & Meubel, die zich gezamenlijk buigen over het inrichten en ontwerpen van een publieksruimte bij een zorgboerderij. Onder de vlag van excellentie volgt een groep studenten van de niveau 3 en 4 opleidingen naast hun reguliere programma een cursus Cambridge Engels dat toeleidt naar het officiële examen.

 

Samenwerking in de ICT

Vanuit de ICT opleidingen is in 2017 een start gemaakt met de samenwerking met Google, IBM, Digital City. Tijdens een startdag voor alle eerstejaars studenten is samen met deze partners gekeken naar nieuwe ontwikkelingen in de ICT-branche en wat dit betekent voor ontwikkelingen in het onderwijs. Ook is besproken wat deze ontwikkelingen betekenen voor het type werknemer dat in de toekomst door bedrijven zal worden gevraagd en waarbij naast cognitieve ook de conatieve capaciteiten belangrijk worden. 

 

Kiemkracht 3.0

In het ondernemerschapsprogramma Kiemkracht 3.0 wordt het onderwijs samen met bedrijven vormgegeven. Kiemkracht is een ondernemerschapsprogramma waar studenten Multi Media Design en Mode Maatkleding gedurende 20 weken een dagdeel per week aan een eigen bedrijfsidee werken waarbij ze begeleid worden door coaches uit het bedrijfsleven. Het bedrijfsidee wordt uitgewerkt in een definitief ondernemersplan.