Kardinge

Kardingefestival

In het schooljaar 2016-2017 bestond de opleiding Sport en Bewegen 15 jaar. De opleiding heeft dit gevierd met lustrumactiviteiten in de festivalweek ‘Kardingefestival’ georganiseerd met docenten, studenten en partners. Voor Sport en Bewegen was dit lustrum een kans om ‘doelbewust naar buiten’ te treden. We hebben hierin expliciet samengewerkt met partijen van zowel binnen als buiten het Alfa-college. Vanuit onze visie/missie ‘succesvolle sportprofessionals leiden we samen op’ hebben we het lustrumjaar ingezet om de directe relaties met het gebied rondom Kardinge, alumni, Alfa-college, andere ROC’s en de sportwereld intensiever te betrekken bij het onderwijs.

Het motto van 15 jaar Sport en Bewegen was ‘wat beweegt jou?’, ontstaan vanuit de slogan ‘wie wil je zijn?’. De doelgroep voor het Kardingefestival bestond uit - Sport en Bewegen: medewerkers en studenten van Sport en Bewegen,  medewerkers van het Alfa-college, externe relaties, (sport)onderwijs, sport- en gezondheidsorganisaties, overheden, BPV-bedrijven, alumni en leveranciers

Met de organisatie van het Kardingefestival hebben we een aantal belangrijke stappen gezet, waarbij gedacht moet worden aan het verstevigen van interne en externe samenwerking en het betrekken van het sportnetwerk bij het onderwijs. Voor 2017/2018 maar ook in de jaren daarna vormt het Kardingefestival een mooie impuls om uitvoering te geven aan onze missie ‘succesvolle sportprofessionals leiden we samen op’, door een lerend netwerk waarin werkveld, alumni, docenten en studenten participeren.

 

Ons onderwijs en ons gebouw

Actief wordt er gekeken hoe we ons eigen gebouw kunnen inzetten om meer externe partijen en collega’s (ook van andere locaties)  binnen te kunnen krijgen t.b.v. crossovers en duurzame samenwerkingsverbanden, uiteraard in een onderwijssetting waarin de student centraal staat. We zijn tot de conclusie gekomen dat we beter onderwijs kunnen aanbieden als we uit het standaard klaslokaal vertrekken en (deels) onze plek zoeken midden in het werkveld. We willen niet meer leren óver de sport in al zijn variëteiten, maar we willen daar onderdeel van zijn. De traditionele klas kan blijven bestaan maar wel minder prominent. Een nieuw type onderwijs is nodig, waarbij we het werkveld in de school halen en de school naar het werkveld brengen. Daardoor wordt ons onderwijsaanbod aantrekkelijker en dat vereist enige aanpassing aan ons gebouw. In 2017 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Alle activiteiten dragen uiteindelijk ook gericht bij aan onze ambitie: Noord-Nederland Veilig en Vitaal. Deze ambitie delen we door als Alfa-college één van de partners van Health i Port te vormen. In dit platform werken partners in verschillende segmenten samen en ontwikkelen en delen zij kennis, met als doel Noord-Nederland op de kaart te zetten als de meest gezonde en vitale regio in Nederland.

 

FC Groningen

De B-, C-, en D-jeugd van FC Groningen krijgt op woensdag lessen ‘motorisch leren’ van de studenten van ons Johan Cruyff College. Door andere sporten te doen, leert de voetballer extra vaardigheden die goed van pas kunnen komen. Niet alleen trainers maar ook docenten doen hierbij aan kennisuitwisseling. Jonge voetbaltalenten van FC Groningen krijgen training in balsporten, dansen en vechtsport. Jonge sporters en trainers leren van en met elkaar. Voor de mbo-studenten is het de ultieme training: ze geven les in de sport waar ze goed in zijn, aan topsporters die beweging en vaardigheden snel aanleren. En ze  leren nog beter lesgeven, in een topsportomgeving. In 2017 is het aantal studenten dan ook uitgebreid tot een aantal van 120.

 

Lifestyle en Bewegingsagogiek

Binnen het profiel agogiek zijn er vele samenwerkingspartners waaronder de Noorderbrug, ouderensport, Kids united en SBO de Kimkiel. Studenten leren hier in een contextrijke omgeving waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat binnen dit profiel. Het profiel Lifestyle draagt dezelfde pedagogische visie waarin de ontwikkeling van het individu centraal staat. Werken in het werkveld bij onder andere Dijkmansport, Springs en Ron Haans wordt intensief vormgegeven waarin onderwijs en praktijk hand in hand gaan om samen te komen tot een win-win-situatie. Het afgelopen jaar zijn de samenwerkingsverbanden die we hebben met het werkveld, gecontinueerd en verder verstevigd.