Kluiverboom

Kluiverboom als locatie

Er liggen op facilitair gebied plannen en ambities die echte cross-overs zijn in ontwerp en uitvoering.

In één van onze koersuitspraken stellen we ons als doel om studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen in een verantwoorde leeromgeving. In ons jaarplan facilitair hebben we daarom opgenomen dat we de buitensportgebieden ten volle gaan benutten in samenwerking met de omringende scholen, organisaties en de gemeente. De eerste stappen zijn hiervoor in 2017 gezet en gedurende het schooljaar 2017/2018 zullen we visies delen, keuzes maken over inrichting en gebruik, handhaving en financiering.

Gedurende het schooljaar 2017/2018 hebben we een nieuw cateringconcept ingevoerd: meer elan, meer uniformiteit en betere aansluiting bij studenten. De catering wil voor het schooljaar 2017/2018 minimaal de zilveren schaal voor gezonde schoolkantine behalen. Deze schaal is een bevestiging vanuit het Voedingscentrum voor een gezond aanbod en gerichte aandacht voor gezonde voeding. 

 

Opleiding haarverzorging

Onze opleiding haarverzorging staat bekend om de innovatieve onderdelen. Zo zijn in 2017 de voorbereidingen voor een Barbershop gecreëerd. Deze is tot stand gekomen op basis van de behoefte vanuit het werkveld. Alumni worden ingezet als gastdocent. In de salon wordt een speciale ‘barbiershoek’ ook gebruikt tijdens de reguliere kapsalontijden. Een mooi neveneffect van deze barbiershoek is dat hierdoor steeds meer mannelijke studenten instromen. Trots zijn we ook op het feit dat de opleiding Haarverzorging dit jaar weer als nummer 1 in de keuzegids MBO vermeld staat.

 

UMCG Gilde verpleegkundige niveau 4

Het UMCG Gilde Verpleegkundige niveau 4 is het eerste Gilde op niveau 4 in Nederland! Het Gilde is een initiatief van het UMCG, Noorderpoort, Alfa-college en ROC Menso Alting. In het eerste jaar maken studenten van de drie ROC’s kennis met het UMCG en elkaar, en gaan ze op een snuffelstage. In het tweede jaar doen de studenten een oriënterende stage. In leerjaar drie en vier gaan de (in totaal 24) studenten verder met praktijkleren en vinden de lessen plaats in de leerruimte (leerhome) van het UMCG. Docenten van de ROC‘s en inhoudsdeskundigen van het UMCG verzorgen het onderwijs en ondersteunen de studenten op de afdeling.

Studenten leren door deze samenwerking met eigentijdse methoden kwaliteit van zorg en welzijn verlenen. Zij leren het sociale netwerk en het multidisciplinaire netwerk van de cliënt (de oudere) te benutten en zijn goed toegerust om preventieve en technische ondersteuning van zorg en welzijn te bieden. Ze hebben een grotere mogelijkheid tot een baan na diplomering en hebben daardoor een goed arbeidsmarktperspectief. De huidige professionals in de zorg participeren in het samen met studenten en docenten verwerven van 21st Century Skills. Zij kunnen zich hierdoor beter kwalificeren waardoor zij breder inzetbaar zijn voor de (ouderen-)zorg. In de samenwerking staat de zorg- en welzijnsvraag van de cliënt centraal. De professionals zijn goed toegerust, waardoor zij goed kunnen inspelen op de vraag van de cliënt en mogelijkerwijs meer tijd een aandacht aan de cliënten besteden. Hierdoor ervaren de cliënten meer welzijn. Deskundige professionals zijn de leermeester van de student, er wordt breed opgeleid vanuit meerdere disciplines, de leeromgeving wordt versterkt en theorie en praktijk worden dichter bij elkaar gebracht. De meerwaarde voor ons als Alfa-college is dat wij kunnen voldoen aan de vraag uit de arbeidsmarkt en onze opleidingen kunnen doorontwikkelen met als doel het bieden van een aantrekkelijk onderwijsconcept in een innovatieve leeromgeving waar meer relevante stageplekken van goede kwaliteit beschikbaar zijn.

 

Netwerk ZON

Netwerk ZON werkt al meer dan 20 jaar samen met het Alfa-college, Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Hanzehogeschool (samen met het werkveld) op het gebied van zorg- en welzijnsonderwijs. In 2017 stond de innovatie rondom interdisciplinaire samenwerking en doorlopende leerlijnen niveau 1 en 2 tot en met niveau 6 centraal en zijn 15 interdisciplinaire leernetwerken opgestart. Binnen de leernetwerken staat een interdisciplinaire methode centraal, waarbij altijd de burger met zijn zorg- en welzijnsvraag centraal staat. De leernetwerken leveren interdisciplinaire casuïstiek of methoden aan, die worden geïntegreerd in oefenopdrachten en ontwikkelingsgerichte toetsen. Op deze manier worden studenten voorbereid op hun stage in een leernetwerk. Een voorbeeld is de methode ‘Beeldvorming’.

In 2018 vindt de doorontwikkeling van het project plaats: er zijn in 2018 in totaal 30 leernetwerken actief en studenten, docenten en werkbegeleiders ontwikkelen zich tot de nieuwe professional Zorg en Welzijn Healthy Ageing.